Plusscouts

De plusscouts, de 25+ groep van de vereniging. Ze zijn nog niet zo oud en versleten als de leden van de stam, maar ook zeker niet zo jong en energiek meer als de leden van de roverscouts. Maar daarentegen zijn ze wel de jongste groep van de vereniging.
Tijdens het kleine aantal opkomsten dat er nog is of tijdens de kampeeractiviteiten wordt voornamelijk aandacht besteed aan eten en drinken. Daarnaast helpen ze mee bij de grotere activiteiten binnen de vereniging of wanneer er wat hand-en-spandiensten verricht moeten worden.